Esnaf Sicil İşlemlerinde İstenen Belgeler

Esnaf Sicil İşlemlerinde İstenen Belgeler

Esnaf Sicil Açılış İşlemleri

 • 2 adet Vergi Levhası Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • 2 Adet Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 Adet İkametgah Aslı
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.

Esnaf Sicil Kapanış İşlemleri

 • Vergi kapanış yoklama fişi
 • Kayıtlı olunan İlgili Meslek Odasından Terk Dilekçesi
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.

Esnaf Sicil Adres, Unvan ve Soy İsim Değişikliği

 • Adres ve Unvan değişikliğinde vergi Levhası Fotokopisi
 • Soy İsim Değişikliğinde Mahkeme Kararı Fotokopisi
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.